Diafragma, inden for kemi et materiale, fx membran, der på grund af lille porestørrelse tillader passage af små, men ikke store molekyler. Diafragmer anvendes fx som skillevægge i visse elektrokemiske celler.