Detrahere, (af lat. detrahere trække væk, de- + trahere trække), fradrage; forringe; nedsætte; bagvaske.