Detention er et lokale på politistation, hvor kortvarigt frihedsberøvede, især berusede personer, anbringes.