Det amoriske dynasti, byzantinsk herskerfamilie, også kaldet det frygiske dynasti. Grundlæggeren, kejser Michael 2., stammede fra Amorion i Frygien i Lilleasien. Dynastiet omfattede kejserne Michael 2., Theofilos og Michael 3. og herskede fra 820-867.