Despotisme, (se despot), 1 voldsherredømme. 2 despotisk væsen; herskesyge.