Despot, voldshersker; enevældig; vilkårligt herskende fyrste; omtrent lig med tyran.