Deskvamation, (af lat. desquamatio, af desquamare afskalle, fjerne skæl, af squama skæl), hudafskalning.