Deskriptiv betyder beskrivende. Ordet bruges om nøgterne beskrivelser af fakta. At en fremstilling er deskriptiv er et ideal inden for videnskab. Modsætninger til deskriptiv findes i begreberne præskriptiv og normativ.