Deregulering, ændring eller ophævelse af eksisterende reguleringsordninger, fx monopolregulering, prisregulering eller regulering af adgang til at udøve visse erhverv. Baggrunden for deregulering er ofte, at en regulering ikke virker efter hensigten. Monopolregulering, der har til formål at beskytte forbrugerne mod udnyttelse fra store producenter, har fx i visse tilfælde undergravet tilskyndelsen til at holde omkostningerne nede, således at forbrugerne på trods af reguleringen er kommet til at betale højere priser. Ved at afvikle regulering og bevidst stræbe efter at skabe konkurrence kan man muligvis sikre både lavere priser og bedre kvalitet. Deregulering er et begreb, som siden 1970'erne hyppigt er blevet anvendt, da kritik af en række reguleringsordninger har været fremtrædende.