Deprivation, deprivering, afsavn eller mangel på stimuli, som er vigtige for menneskets udvikling, fx sanseindtryk eller sociale kontakter. Inden for sociologi er relativ deprivering den følelse af afsavn, der opstår ved at sammenligne ens livssituation med andres eller ens egen fortidige; begrebet er blevet brugt til at forklare oprør hos klasser, hvis levestandard har været opadgående.