Depletere, (eng. deplete, af lat. deplere, de- + -plere fylde, af plenus fuld), tømme; formindske; reducere.