Den gordiske knude betegner et vanskeligt eller nærmest uløseligt problem. Sagnet har sin oprindelse i byen Gordion i Lilleasien. Her fandtes der en vogn, som ifølge sagnet havde tilhørt kong Gordios. Vognstangen var fæstnet til vognen med en kompliceret knude, og man sagde, at den, der løste knuden, ville blive Asiens hersker. Det lykkedes ikke for nogen, før Alexander den Store på sit felttog gennem Asien i 334 f.v.t. indtog byen og huggede knuden over med sit sværd.