Gordion, oldtidsby, nuværende Yassıhüyük 80 km SV for Ankara i Tyrkiet. Gordion var fra midten af 2000-t. f.Kr. en betydelig provinsby i Hittitterriget; fra ca. 800 f.Kr. var den Frygiens hovedstad og siden en vigtig by i Perserriget. Ifølge traditionen huggede Alexander den Store her i 334 f.Kr. den gordiske knude over. Betydelige rester af byen med bymur i 9 m højde er bevaret; endvidere er fundet megaronhuse, dvs. rektangulære etrumshuse med centralt placeret ildsted, og mosaikker. Nær ved byen er rige tumulusgrave fra 700-500-t. f.Kr. udgravet.