Delstat, regional stat i en forbundsstat, fx Arizona i USA og Bayern i Tyskland. En delstat er karakteriseret ved et vidtgående selvstyre, men er i modsætning til en stat i et statsforbund ikke suveræn; udenrigspolitik og visse hjemlige fællesanliggender er overdraget forbundsmyndighederne.