Statsforbund, konføderation med visse fælles politiske institutioner; også alliance mellem selvstændige stater uden sådanne fælles institutioner.