Delimitation, (af lat. de- + limitatio), afgrænsning; grænseberigtigelse; begrænsning.