Deliktansvar er det samme som erstatningsansvar uden for kontraktforhold. I dansk ret skelnes der mellem det erstatningsansvar, der udspringer af en forudgående aftale (culpa in contrahendo), det såkaldte erstatningsansvar i kontraktforhold, og deliktansvaret, der dækker al anden erstatningspådragelse.