Dekstrin, (af fr. dextrine, dannet af lat. dexter højre (fordi stoffet til forskel fra gummi drejer det polariserede lys til højre)), stivelsegummi; stivelselim; et produkt af stivelse, der anvendes som klæbemiddel.