Dekretaler, breve, hvormed paverne fra ca. 400 og op gennem middelalderen afgjorde konkrete sager eller over for underordnede kirkelige myndigheder udtalte, hvorledes man skulle forholde sig i bestemte sager. Se Corpus juris canonici og kanonisk ret.