Dekastikon, (gr., deka- + -stikon af stichos række, linje), strofe med ti verslinjer.