Dehortation, (af lat. de- + hortatio opmuntring), frarådelse.