Degeneration, (af lat. degeneratio, af de- og generare 'avle', afledn. af genus 'slægt'), inden for kvantemekanik det fænomen, at flere forskellige kvantetilstande i et system, fx et atom, har samme energi, se udartning.