Deflation, (fra lat. deflatio, afledt af lat. deflare 'bortblæse, afblæse'), økonomisk udvikling, som er præget af et generelt og vedvarende fald i pris- og lønniveauet og ofte også af fald i den samlede produktion og beskæftigelse. Deflation er til dels et spejlbillede af inflation og kan ligesom den være en følge af både den førte økonomiske politik og en underliggende mangel på stabilitet i økonomien. Deflation kan derfor imødegås vha. en effektiv stabiliseringspolitik. Egentlige deflationer er efterhånden sjældne i de vestlige lande, men omstillingskrisen i Østeuropa og den tidligere Sovjetunion rummer mange lighedspunkter med en klassisk deflation. Udtrykket bruges ofte mere løst om en politik, der tilsigter at bremse en igangværende prisstigningsbølge.