Dediticii, de, som overgiver sig i krig. Dediticii tilhørte ingen stat, var frie, men havde ingen politiske rettigheder. I romersk kejsertid lå deres status tæt op ad slavens; de blev fx holdt udenfor, da kejser Caracalla i 212 e.Kr. gav indbyggerne i Det Romerske Imperium romersk borgerret.