Decidere, (lat. decidere, af de- + cædere hugge om, slå, dræbe), afgøre; bestemme.