De omnibus dubitandum est er et udtryk, der refererer til Descartes' metodiske tvivl, som han anså for en forudsætning for at opnå sand erkendelse.