De Moivres formel er en matematisk formel for den \(n\)'te potens af et komplekst tal skrevet på polær form. Formlen lyder \(\left(r(\cos \theta + i \sin \theta)\right)^n = r^n(\cos n\theta+i\sin n\theta)\) og udtrykker, at man finder modulus og argument for den \(n\)'te potens ved henholdsvis at opløfte modulus \(r\) til \(n\)'te potens og multiplicere argumentet \(\theta\) med \(n\).