De 39 artikler, dokument, som udtrykker den anglikanske kirkes læremæssige grundlag. Det blev fremsat i 1563 og endeligt vedtaget i 1571 ved afslutningen af den engelske reformation. De 39 artikler er en omarbejdelse af de 42 artikler, som Thomas Cranmer lod udgive i 1553. De fleste trosartikler i de 39 artikler er formuleret meget bredt og tillader forskellige tolkninger, herunder også en strengt calvinistisk. Imidlertid tages der klart afstand fra den romerske kirkelære, fra zwinglianismen (Zwingli) og fra døberbevægelsernes opfattelse.