Danwei, (kinesisk 'arbejdsenhed'), arbejdsplads, skole, militærenhed o.l. I Den Kinesiske Folkerepublik har danwei fået en række funktioner ud over selve arbejdet: fordeling af boliger, tilrettelæggelse af sundhedstjeneste, uddannelse, rekreative aktiviteter etc. Danwei er ligeledes et vigtigt instrument for social og politisk kontrol og kan ses som en syntese af den sovjetiske virksomhedsmodel og østasiatisk paternalisme. Danwei er blevet svækket af de økonomiske reformer siden 1978, men er stadig af stor betydning.