Dafne, Daphne, planteslægt i familien Thymelaeaceae; ca. 100 arter i Europa og Asien. Det er oftest små buske med helrandede blade og regelmæssige, firetallige blomster. Den eneste vildtvoksende art i Danmark er pebertræ, Daphne mezereum, som blomstrer i marts-april med vellugtende, rosenrøde blomster; frugten er højrød og stærkt giftig. D. laureola, som har læderagtige, overvintrende blade, gullige blomster og sorte frugter, vokser i skove i Mellem- og Sydeuropa. Den findes nogle steder i Danmark forvildet fra haver. Som haveplante bruges også stenrose, D. cneorum. Slægtsnavnet Daphne bruges på græsk om laurbær, som imidlertid tilhører en anden slægt.