Dækelement, fabriksfremstillet bygningsdel til konstruktion af etageadskillelse eller tag. Til boligbyggeri bruges i reglen betondækelementer med plan over- og underside; de er 1,2 m brede, 0,2-0,3 m tykke, op til 15 m lange med cylindriske, langsgående huller for at spare beton. I visse tilfælde laves dækelementer som et pladebeklædt skelet af træ eller stål. Til bygning af haller kan bruges meget lange betondækelementer med synlige ribber på undersiden, fx med et tværsnit af form som et dobbelt T, TT. Se montagebyggeri.