Crotonaldehyd, (af plantebetegnelsen Croton, opr. gr. ord for 'skjoldlus', og aldehyd), trans-2-butenal, farveløs, stærkt stikkende, tårefremkaldende og vandopløselig væske, der dannes ud fra aldol (3-hydroxybutanal) ved vandfraspaltning. Stoffet er yderst reaktionsdygtigt og danner ved reaktion med aminer antioxidanter og vulkaniseringsacceleratorer. Det anvendes tillige til fremstilling af bl.a. butanol, butanal, crotylalkohol, insekticider, rensning af mineralolie samt som røbestof i gasser.