Croix de guerre er en fransk orden indstiftet i 1915. Croix de guerre gives både til enheder og til enkelpersoner, som har udmærket sig ved tapperhed i kampsituationer.