Crimen, romerretligt både anklage for en forbrydelse og selve forbrydelsen. Crimen omfattede i Rom forbrydelser, der var undergivet offentlig påtale, i modsætning til delictum, der betegnede privat påtalte forbrydelser.