Cour d'appel, (fr. 'appeldomstol, overret'), regional fransk domstol, som med sine ca. 30 retsinstanser virker som appelinstans for alle ordinære førsteinstansdomstole. I cour d'appel beklædes retten af tre juridiske dommere.