Counter-cult-organisationer, (eng. 'imod sekter'), fællesbetegnelse for kristne aktionsgrupper, som virker imod de nye religiøse bevægelser; se Dialogcentret og nye religioner.