Coth betegner en hyperbolsk funktion defineret som kvotienten mellem cosh og sinh.