Corporation, corp., Corp., (eng., af lat. corporatio), sammenslutning; selskab som juridisk enhed; i USA aktieselskab; korporation.