Cognomen, (lat. 'tilnavn, familienavn'), tredje og sidste led i en romersk borgers navn, fx Marcus Tullius Cicero. Cognomen var oprindelig arveligt inden for en gren af samme familie, men omkring Kristi fødsel blev det til et personligt navn. Se romersk navngivning.