Coena Domini er den latinske betegnelse for nadver.