Coccygologi, (af gr. kokkyks gøg + -logi), læren om gøgene.