Coccidiose, (af coccidier og -ose), parasitær lidelse hos en lang række dyr, forårsaget af encellede parasitter tilhørende underordenen Eimeriina, coccidier. Ved coccidiose forstås især de sygelige, eventuelt dødelige tarminfektioner, der rammer fjerkræ, kaniner, drøvtyggere, svin og hunde, og som er meget udbredt og tabsvoldende verden over, også i Danmark. Toksoplasmose er i parasitologisk henseende en coccidiose.