Coaching, vejledning med sigte på at åbne et menneskes potentiale, således at det bliver i stand til at maksimere sine egne præstationer. Begrebet har rødder i idrætsverdenen, hvor coachen understøtter den enkelte idrætsudøvers lærings- og udviklingsproces. Det bruges også inden for erhvervslivet i organisationsudvikling, ofte i relation til lederuddannelse. Coaching har fx form af samtaler, hvor det handler om, at fokuspersonens eller fokusgruppens faglige og personlige potentiale og selvreguleringskompetencer udvikles.