Claim, (eng., af lat. clamare råbe (op)), fordring; krav; påstand.