Cirkulærenote, note med enslydende tekst, som Udenrigsministeriet på samme tid sender til flere stater eller ambassader. Fx anvendte Danmark i 1977 en cirkulærenote for at underrette omverdenen om planerne for opførelse af en storebæltsbro.