Caritas, (lat. 'barmhjertighed'), kærlighed, næstekærlighed; en af kristendommens syv kardinaldyder, i billedkunsten ofte symboliseret ved et (brændende) hjerte eller fremstillet som en kvinde med små børn. Se dyd (ikonografi, dyder og laster).