Call-in, (eng. 'indkaldelse, tilbagekaldelse'), brud på instansfølgen, indkaldelse, hvorved et forvaltningsorgan overtager en sag, der efter sædvanlig kompetencefordeling hører under et andet forvaltningsorgan, se administrativ rekurs og styring.