Byggelinjer, linjer, der er fastlagt i større eller mindre afstand fra bl.a. veje, strande og åer, og inden for hvilke der ikke må bygges m.m. Byggelinjerne sikrer en generel beskyttelse af særprægede landskabselementer eller sikrer mulighed for vejudvidelser, se Naturbeskyttelsesloven.