Bullarium er et latinsk ord for samling af pavelige buller.