Buesekund, sekund, er et seksagesimalt vinkelmål med betegnelsen ″. Et buesekund er 1/60 af et bueminut; således er 1″=1/3600° = π/648000 radian. Ifølge international standard bør enheden decimalinddeles, fx 32,37° = 32°22′12″.