Et buesekund er et seksagesimalt vinkelmål med betegnelsen ″. Et buesekund er \(\frac{1}{60}\) af et bueminut; således er \(1″=\frac{1}{3600}^\circ = \frac{\pi}{648000}\) radian. Ifølge international standard bør enheden decimalinddeles. Eksempelvis er \[32^\circ22′12″ = 32, 37^\circ .\]